בחרתי להיות פסיכולוגית מטפלת ומאמנת כי כך יש לי שיתוף בתהליכי חיים

               וצמיחה המובילים להטבה ולבריאות, לשמחה וחיוך פנימיים וחיצוניים.

               כך מתאפשר לי לסייע לאנשים בבנייה של ניהול עצמי, תפקוד ויחסים אשר נכונים

               עבורם בתחומי החיים השונים, וליצור במשותף פתחים למקומות שנדמו כחסומים.

 

               אני רואה את התהליכים המקצועיים בהם אני שותפה כתהליכי- מסע.

               כיציאה אל דרכים ושבילים בנוף אנושי, יחיד או זוגי, משפחתי ומערכתי,

               הליכה משותפת בה קשובים לצרכים וליעדים. 

               בכל מסע יש את ההדגשים היחודיים לו על פי המתאים.

 

                            העבודה היא של טיפול, יעוץ, התערבות, הדרכה ואימון.

               התהליכים המקצועיים מכוונים לביסוס של משאבים חיוביים בתחומי החיים השונים.

               הם נערכים כדי להגביר את הנוכחות והיישום של כוחות רגשיים, תפקודיים

               ונוספים- הן ביחסי האדם עם עצמו והן במערכות יחסים עם אחרים.

               בתהליכי-המסע יש מיקוד במימוש של יעדים ומטרות תוך שימוש בדרכים שונות

               לשיפור של התמודדויות ותפקודים.

               לאורך השנים הקדשתי למידה מקצועית רחבה למגוון דרכים המיישמות מטרות אילו.            

               בעשייתי המקצועית אני חווה יצירה מתמדת, עניין ומשמעות רבים, סיפוק ותחושה

               חיובית אשר נובעים מהתהליכים עצמם ומן ההישגים והתוצאות התורמים לאיכות

               חיים משופרת, למימוש מטרות והצלחות.

 

               אני עובדת עם בוגרים בשלבי/צמתי-חיים שונים, עם נוער וילדים, עם הורים,

               משפחות וזוגות, עם מערכות- וצוותיהם השונים.

                 

               תהליכי המסע מתייחסים לנושאים כגון: 

               תכנון וניהול שינויים,

               מימוש מטרות וכיוונים,

               התמודדות עם מעברים ופרשות דרכים,

               שיפור יחסים ותקשורת של האדם עם עצמו ועם אחרים.

               פרוט נוסף של מוקדים מצוי בקטגוריות הממוקדות בטיפול אישי - מסע אישי, 

               אימון, טיפול משפחתי וזוגי  וגוף–נפש.

                                               

                                                                      אשמח לסייע בדרכי המסע,

                                                                                       פנינה אפלבאום

שלח

THANK YOU!
Your message has been sent successfully
שם:
שדה חובה
דוא"ל:
שדה חובה
טלפון:
שדה חובה

ליצירת קשר

עדכונים:

Enter your title here
Enter your text here