אימון עסקי      

במוקד האימון העסקי מצוי המתאמן בהתייחס לפעולותיו והישגיו בארגון ובמערכת.

נושאים לדוגמא – 

 • השגת תוצאות אישית/מערכתיות 
 • יעילות אישית/צוותית/ מערכתית 
 • ניצול זמן 
 • יחסים פנימיים וחיצוניים
 • תקשורת
 • עמידה בציפיות והשגת מטרות
 • מיומנויות ייצוג ושיווק
   

כיצד האימון תורם לארגון:

 • מגדיל טווחי גמישות ואפקטיביות של רפרטואר התנהגותי אישי וקבוצתי.
 • מרחיב יכולות ניהול, תכנון, ציוות, קבלת החלטות ומיקוד במשימות.  
 • תורם לשיפור דרכי פעולה והתנהגות.
 • תורם להגברת היעילות בהשגת מטרות.
 • משפר מיומנויות חברתיות ואישיות.
 • מאפשר הרחבת מודעות וידע המתייחסים ל : מוטיווציה, למידה, ניהול קבוצתי, התנהגות ארגונית, ומרכיבים אחרים של תחומי ההתנהגות האנושית.
 • שיפור השגת התוצאות של הארגון/ צוותים/ עובדים.