טיפול משפחתי והדרכות הורים

 

משפחה היא בית ספר לחיים.                

במסגרת המשפחתית:                

 • חווים ומפתחים דפוסים והרגלים הייחודיים למשפחה האישית                

 • מתרגלים פתרון קונפליקטים יחסים ותקשורת                

 • מושפעים ומשפיעים                

 • מעצבים עמדות ותפיסות עצמיות וחברתיות                

 • וכמובן עוד...ועוד....ביחד ולחוד.    

                           

מפגשי הטיפול המשפחתי וההדרכות ההוריות נועדו כדי להגשים מטרות בתחומי חיים שונים – אישיים ומשפחתיים.                                

היתרון של העבודה המערכתית – משפחתית הוא שכולם נתרמים בו זמנית ובמקביל.                

באופן זה, שינוי המתרחש בגישה, ביחס או בהתנהגות אצל אחד מבני המשפחה משפיע ומזמין לשינוי אצל האחרים. מכאן שכל משתתף נתרם אישית מהתהליך המשפחתי – טיפולי.                

במפגשים, על פי הצורך הנדרש עובדים על היחסים הפנימיים וגם על היחסים החיצוניים (לדוגמא: עם ביה"ס, חברים...).       מציאות החיים מוכנסת אל תוך החדר הטיפולי בנוכחות של דמויות מרכזיות ורלוונטיות וזאת במטרה להשיג שיפורים  ושינויים.          

                     

יתרון נוסף של הטיפול המשפחתי הוא בגמישות הטיפולית שהוא מאפשר.                

האפשרויות הן שונות ומותאמות על פי שיקול דעת מקצועי לצורך המשפחתי: ישנם מפגשים של ההורים + שאר בני המשפחה, ישנם מפגשים שהם רק עם ההורים או כאלו שהם רק עם אחדים מהמשפחה .        

חלק מרכזי בטיפול המשפחתי מוקדש להורות ויחסים עם ילדים:

 

ההורות מתקיימת  בשילוב מתמיד עם שאר תפקודי ומעגלי החיים. בין ההשפעות השונות המשפיעות על ההורות נמצא נושאים הקשורים ב:      

         

 • "בית הספר האישי" שכל אחד מההורים קיבל מהוריו וממשפחת המוצא – והאופן בו "בתי הספר " השונים משתלבים.          

 • הבנות והטמעות מניסיון החיים של כל אחד מבני המשפחה.                

 • איזונים אישיים של כל אחד/ת במשפחה.                

 • קשרים ותקשורת זוגית ומשפחתית – סמכות, משמעת, דיאלוג, הקשבה, כבוד ועוד...                

 • אישיות ההורים, תפיסותיהם, צרכיהם, הנחות החיים ואמונות.                

 • אישיות הילדים, התפתחותם, צרכיהם ותפיסותיהם, הנחות בסיס ואמונות.                

 • ציפיות אישיות והדדיות – מתואמות או לא... גלויות או לא... מודעות או לא...                

 • הרגלים אישיים ומשפחתיים.                

 • קשרים/יחסים עם החיצוני למשפחה - היחסים עם המשפחה המורחבת ומעגלים חברתיים רחבים יותר.                

 • נסיבות ותובענויות החיים.                                

אני מלווה הורים הן בהתייעצויות והדרכות הורים ממוקדות והן בטיפולים משפחתיים.                

התהליך הטיפולי מזמין ללקיחת אחריות של בני המשפחה על יצירת האווירה, הקשר והיחסים אותם הם רוצים לחיות.          

 

מניסיוני המקצועי, לטיפול מסוג זה עוצמה רבה ויעילות בהעברת הישגים ותובנות מן החדר הטיפולי אל החיים השוטפים עצמם.

 

נושאים לטיפול משפחתי והדרכות הוריות:

 

מעברים, דימוי עצמי, הסתגלות ושילוב:

 • מעברים -   גן, כיתה א', מעברי כיתות, התחלות חדשות, מעברי דירה, הולדת אחים/ אחיות,            

 • פרידות, גרושי הורים.                

 • נושאים הקשורים לדימוי עצמי וביטחון.                

 • נושאי הסתגלות כגון - התנהגות/ התארגנות/ מיקוד וקשב.                

 • גורמים אשר מפרים את האיזון המשפחתי ואת שיווי המשקל הרגיל.    

                           

מנהיגות משפחתית ויחסים:           

 • תקשורת משפחתית.                

 • נושאי חינוך ומשמעת, קשר וסמכות.                

 • הפעלת דו שיח ופיתוח הקשבה.                

 • יחסים:  בין אחים, יחסי הורה - ילד/ה, ועוד...                

 • אינטימיות במשפחה ויכולת בילוי והנאה משותפים.                

 • דילמות וקונפליקטים.    

                           

תקשורות עם גורמים מחוץ למשפחה:                

התנהגויות חברתיות.                

תקשורת עם מערכות חיצוניות כמו גן או ביה"ס.  

                               

הורות תקשורת ויחסים עם ילדים:                         

איך להיות דמות משפיעה ומשמעותית בחיי הילד ?                

איך להוות עבור הילד כתובת זמינה לפנייה והתייעצות, במצבים טובים וגם בבעייתיים ?                

איך לעודד אצל הילדים תחושה והפעלה של שיתוף ואמון, גם בתוך המכלול השוטף והתובעני של היום יום?     

מה הילד/ה שלי אומר לי: ברגש, במחשבה, בהתנהגות ובפעולה, מה הוא מבקש ? למה הוא זקוק ?               איך גם משמעת וגם המון נחת הנאה ושמחה?                

איך להניע?                

סמכות הורית. מנהיגות הורית.

נוכחות הורית.                

כיצד להתמודד עם יחסים בין האחים/ות ?  איך לשפרם?                

מה קורה ביחסים עם מסגרות חיצוניות ?                

איך לפעול מול ועם תסכולים? איך לפעול מול ועם עימותים וחוסר הסכמות?                

כיצד להתנהג במצבים של תוקפנות ?                

עצמאות, מתי ואיך ? , פרטיות, מתי ואיך ?                

הורות במעברים, הורות למתבגרים, לבוגרים.

                                 

סוגיות רגשיות           

איך להתמודד עם חרדה הורית ?                

איך להתמודד עם הגנת יתר ?                

איך לפתח תחושת בטחון עצמי של בילד/ה בעצמו ?                

איך להתארגן עם אכזבות של ההורה, עם אכזבות של הילד/ה?                

איך לממש את מה שחשוב לי בקשר עם הילד/ה שלי ?                

בהורות,לאן אני מוביל/ה, ולאן אני מובל/ת ?    

                           

סוגיות של תפקוד ארגוני מעשי                

איך לארגן ולהתארגן – מהי חלוקת תפקידים מתאימה במכלול המשפחתי ?                

.איך לעזור לניהול עצמי על מכלוליו ?                

התמודדויות עם מיומנויות קשב וריכוז.