טיפול בשיטת אייפ"ק

Ipec therapy – integrated physical emotional clearing                               

אייפ"ק - ניקוי פיזי רגשי משולב

בגישה טיפולית זו מיושמים רעיונות וטכניקות מתחומים של קינסיולוגיה יישומית ותיאורית האנרגיה הסינית, ומשולב מידע מתחומי הפסיכולוגיה, האנטומיה והפזיולוגיה. 

על פי גישה זו האדם הוא מערכת אשר בין כל חלקיה השונים, גוף ונפש, מתקיימת זרימה

מתמדת של אנרגיה. תגובה פיזית או רגישות (כגון אלרגיה) עלולה להיות תוצאה של חוסר איזון רגשי, ותגובה רגשית עלולה להיות תוצאה של חוסר איזון גופני. 

שדה אנרגטי-חשמלי זה מגיב ומשתנה כאשר האדם בא במגע עם גורמים שונים פיזיים ורגשיים.

בגישה זו המטרה היא להסיר חסמים. הם נתפסים כמקור להיווצרות של בעיות פיזיות ורגשיות.

הערכת מצב היא בדרך הקינסיולוגית - על ידי בדיקת מתח שרירים. 

חסימה או חולשה בזרימת האנרגיה ( שבאה לביטוי בסימפטומים כלשהם ) תתבטא בהיחלשות השריר הספציפי הנבדק. 

הסימפטום עצמו הינו סמן למציאה של חסרים, עודפים, או הפרעות אחרות האחראיות ליצירתו.

בשלב הטיפול מפעילים טכניקות שונות לפתיחת החסימות האנרגטיות, הפיזיות והרגשיות ומשנים את הזיכרון השלילי של הגוף על מנת שתיווצר תגובה שונה..

לסיכום :                                                                                                          האיזון האנרגטי יכול להיות מופר ממקורות שונים – מבניים, גנטיים, ביוכימיים, סביבתיים ונפשיים.  

בעזרת מבחן שרירים מתקבל מידע הטמון בתוך הגוף, באמצעותו אפשר לקבל מידע ישיר וחבוי על מיקום החסמים בגוף ובנפש, הדבר מזרז את הבנה הטיפולית וישום העזרה. 

לשיטת הטיפול של אייפק אין קונפליקט עם שיטות טיפול אחרות. בפועל היא מעצימה את השיטות האחרות.