קינסיולוגיה

קינסיולוגיה היא שיטה הבאה לשחרר ולאזן חסימות למידה ומתח בכל תחומי החיים. 

משמעות  קינסיו מהמושג היווני קינזיס שמשמעותו תנועה, ולוגיה משמעותה למידה.

המושג "קינסיולוגיה יישומית" הוגדר לראשונה  ב1964 על ידי הכירופרקט האמריקאי 

ד"ר גודהארט. ומשמעותו חקר הגוף בתנועה.

התחום התפתח כאשר אנשי רפואה שמו לב לכך שתפקוד מוחי- גופני ותגובות למצבי חסימה ומתח מקבלים ביטוי תנועתי דרך שרירי גופנו. כלומר, נמצא כי השרירים מגיבים לקורה בגוף  - רגשית ופיזית.

מתוך תובנות אילו, בקינסיולוגיה מופעלת שפה בלתי מילולית כדי לתקשר עם מצב הגוף והאדם.

נערכת בדיקת שרירים כאמצעי לביו-משוב מהמוח וממערכת העצבים המרכזית. 

במצבי לחץ השינויים הפיזיולוגיים והנוירולוגיים המתרחשים בגוף גורמים להורדת ההולכה החשמלית לשרירים וכתוצאה מכך נחלשת יכולת ההתנגדות היחסית של השרירים. באמצעות בדיקת מתח השרירים נערכת קריאה של רגישות או מתח והדבר מאפשר לאתר חוסר של איזונים רגשיים תפיסתיים וגופניים. כלומר, מתח השריר משמש כמכשיר המצביע, מודד ומסמן תגובות מתח.

לדוגמא, אם האדם יתמודד עם משהו שיש בו עבורו לחץ, השריר שנבדוק יהפוך משריר חזק לשריר חלש.  ומכאן, נולד הביו-משוב מהמוח : הערכת תפקודי גוף על ידי בדיקת רמות התנגדות של קבוצות שרירים בגוף האדם. אין בודקים את כוחו של השריר עצמו, אלא את מערכת העצבים השולטת בתפקודו של השריר. המידע המתקבל  ממקד את כיווני השיפור והאיזון. בקינסיולוגיה מיקוד העבודה הוא בחידוש זרימת האנרגיה בגוף ושחרורה של תגובת הלחץ.

כיצד אנו צוברים חסימות בלמידה ובהצלחה בתחומים שונים?

מחקרים עדכניים מראים כי חוויה טראומטית נועלת את הגוף, הרגש, החשיבה, הראייה והשמיעה במעגל חסום.

לדוגמא, מערכת יחסים כושלת מן העבר יכולה ליצור מסנן תפיסתי המונע מאיתנו לראות את ההווה בברור והמערבב הטיות. האירועים כשלעצמם הם ניטרליים. עם זאת, יש והם נצבעים במשמעות ורגש שלעיתים אינם מדויקים ומהווים מקור למתח והכבדה.

דפוסים כגון אילו עלולים לבסס חסימות תפיסתיות תחושתיות ורגשיות הגורמים למתח בגוף-נפש. 

בקינסיולוגיה המטרה היא לשחרר חסימות וליצור איזון מקדם.

 

שימוש בשיטות הבאות יכול להביא לזרימת אנרגיה מאוזנת:

1 – תרגילי תנועה -  ניתן להיעזר בתרגילים ספציפיים על מנת לסייע לאיזון עצמי רגשי.

תנועת הגוף עצמה מפיקה ומייצרת הורמונים ומתווכים כימיים חיוניים במערכת הפיזיולוגית שלנו ואילו מקנים באופן טבעי תחושה טובה ומאזנת. 

2 – טכניקות מתאוריית האנרגיה הסינית -(אנרגיית המרדיאנים)

באמצעות שימוש בבדיקת שרירים מוצאים היכן תקוע מתח במעגלים של הגוף.

הטכניקה מזהה ומאזנת את האזורים האלו באמצעות כלים מתיאורית האנרגיה הסינית, והתייחסות לנקודות פיזיות הרלוונטיות להשגת שינוי.                                                  

על פי תיאורית האנרגיה הסינית,  אנרגיית החיים ( שהיא אלקטרו מגנטית מטבעה) נעה  וזורמת בערוצים/ מסלולים מוגדרים לאורך הגוף. 

הסינים כינו מסלולים אילו בשם מרדיאנים. הם רואים את האנרגיה העוברת במרדיאנים כזרם אנרגיה רציף. רצף זה מחולק למקטעים כאשר לכל מקטע יש שם המתייחס לאיבר ספציפי ולתפקודים משמעותיים המאפיינים אותו (מרדיאן הראות, מרדיאן כיס המרה....).

 לאורך המרדיאנים יש נקודות דיקור, כאשר אנרגתית כל נקודה מאופיינת בתפקוד המשמעותי לה והמייחד אותה. בדיקור סיני נעזרים במחטים כדי לעבוד עם המרדיאנים. בשונה, על פי הקינסיולוגיה אנשים יכולים ליהנות מאיזון של אנרגיה זו דרך לחיצה עצמית.

מערכת העצבים המרכזית שלנו מסתמכת על מסרים חשמליים לשם העברת מידע מהמוח לגוף ובחזרה. אם להשתמש במטאפורה חשמלית פשוטה, אנו חווים תפקוד מוח–גוף אופטימלי כאשר אנרגיית המרדיאנים זורמת והמסרים החשמליים מאוזנים ובלתי מוגבלים. בפועל מדובר באיזון חשמלי בגוף.

המטרה היא להביא לשחרור ההשפעה של תגובת הלחץ הקלאסית על הביצועים שלנו בדרך של איזון מערכות החשמל והאנרגיה של הגוף.

 

מתוך הקינסיולוגיה היישומית התפתחו 3 ענפים:

1 - קינסיולוגיה חינוכית הממוקדת במשחקים ותרגילים תנועתיים משפרים תפקודי מוח.

מידע עליה ניתן למצוא בספרים שהוזכרו לעיל ובאתר :

http://www.braingym.com

2 - קינסיולוגיה חינוכית הממוקדת במודל של מוח אחד  THREE IN ONE CONCEPTS.

 3 -וענף הממוקד במודל של טכניקות מהתאוריה הסינית.