NLP -   NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING

לפני כ 25+ שנים, במסגרת לימודיי לתואר השני בפסיכולוגיה הכרתי את  ה – NLP.

תחום שהיה אז "צעיר", ומלהיב ביעילות שיטותיו.

היום התחום פחות "צעיר" ועדיין מלהיב גם בשיטות שהופעלו בבסיס ה NLP וגם אילו המגוונות שפותחו בהמשך. 

ה  NLP  פותח בארצות הברית על ידי ג'ון גרינדר, בלשן במקצועו, וריצ'רד בנדלר, מתמטיקאי ומומחה למחשבים.

השניים הניחו שאם ינתחו התנהגות אינטואיטיבית של מטפלים מוצלחים, הם ישיגו דרכים לשחזור של הצלחות טיפוליות. לכן החלו ללמוד את דרך עבודתם של מטפלים שבשנות ה- 80 בלטו, הובילו והצליחו ביצירת קשרים והנעה חיובית של מטופלים. 

גרינדר ובנדלר תצפיתו על מטפלים מרכזיים שונים וביניהם : סאטיר, פרלס ואריקסון מאחר והעריכו את היכולת של אנשים אילו לאפשר למטופליהם יצירה של שינוי בהתנהגות ומימוש חווית הצלחה. 

התצפיות על מטפלים מובילים אילו "מוחשבו" והועתקו מהם דפוסי הטיפול שהכילו אלמנטים יעילים לשינוי. נערך מיון של המבנים הספציפיים בהם השתמש כל אחד מן המטפלים. 

התצפיות כללו את הכלים המילוליים המדויקים בהם השתמשו המטפלים : שפה, תבניות לשון, ניסוחים, טון דיבור. דגש רב ניתן לדרכים בהן עבדו המטפלים עם המציאות החושית.

בנדלר וגרינדר גילו שהם יכולים להעתיק את דפוסיהם של אריקסון סאטיר ופרלס ושל נוספים, לחקות בדיוק את דגמי הטיפול שלהם, וכך לשחזר את התנהגותם ולהשיג הצלחות בטיפולים.

הם ארגנו את המידע על דגמי ההתנהגות המשוחזרים במודל תיאורטי. ניתוח דגמים אלו הוליד את ה NLP. ומתוך דגמים אילו ניסחו מספר חוקים המתייחסים למרכיבים לשוניים, תפיסתיים ונוירולוגיים של התנהגות האדם. חוקים התורמים לאינטראקציה שבין המטפל למטופל ומהווים גורם משמעותי לשינוי.

בשנת 1975 פורסם ספרם הראשון " מבנה הקסם" שהוקדש לתבניות לשוניות.

ב 1976 יצא לאור המשך הספר, והודגשו בו ערוצי התקשורת הנוירולוגיים (חזותי, שמיעתי, תחושתי) וביטויים המילולי. 

 

המונח NLP   מורכב משלושה חלקים:

N - NEURO -  עצבי.

השימוש במונח זה מייצג את העמדה כי כל התנהגות היא תוצאה של תהליך נוירולוגי ויש לה ביטוי פיזיולוגי. כלומר המערכת הנוירולוגית הקולטת שדרים מכל החושים, מעבדת ומתרגמת אותם לחוויות, והתהליכים הפיזיולוגיים מארגנים ומבטאים את היותנו.

L  - LINGUISTIC  - לשוני.

התהליכים הנוירולוגיים מיוצגים ע"י כלים לשוניים שפתיים.

הדגמים הלשוניים מבוטאים בתקשורת מילולית – בדרך שבה האדם מתנסח, ובתקשורת הפנימית הכוללת תהליכי חשיבה.

P – PROGRMMING  -  תכנות.

חלק זה מתייחס לתהליכים אשר באמצעותם אנשים מארגנים ייצוגים חושיים כדי לקבל תוצאות ומטרות. תהליכי ארגון ותכנות של אסטרטגיות התנהגות ומחשבה נועדו כדי להשיג את השינוי הנדרש (P).

מאז שנות ה 80 נוסדו בעולם מרכזים רבים ללימוד  NLP.

תחומי יישום השיטה התרחבו והם כוללים כיום תחומים כמו : ספורט, עסקים, ממשל, מודעות אישית והתחום הטיפולי.

השטה מסייעת לתקשורת עם הלא מודע, ולתקשורת בין – אישית. היא מאפשרת לאנשים להשיג גמישות התנהגותית ומחשבתית, ובעקבות כך הסתגלות קלה יותר למצבים רגשיים.

הNLP  כולל כיום פיתוחים נוספים חדשניים, הוא מאגד טכניקות יצירתיות והתמקדויות ספציפיות.

 

7 הנחות יסוד בסיסיות של ה   NLP ( קיימות הנחות נוספות):

1.    המפה שונה מהשטח.

     השטח הוא המציאות האובייקטיבית, ואילו המפה היא החוויה הסובייקטיבית.

     האופן שבו אנו קולטים את העולם והמשמעות שאנו מייחסים לחוויות יכונו ב –                                                                                             

      NLP  מפת העולם האישית.

     כל אחד מאיתנו קולט דברים באופן שונה, מושפע מרגשותיו. חשוב לזכור

     שהמפה= החוויה הסובייקטיבית, איננה השטח האובייקטיבי.

     לדוגמא – קליפת המוח העוסקת בראייה נמצאת בצידו האחורי של המוח. לפני שנתונים

     חזותיים מגיעים לקליפת הראייה הם משולבים ויוצרים אינטראקציה עם נתונים ממספר

     מערכות אחרות של המוח. רבים מהנתונים שיאורגנו לבסוף כראייה באים מאזור כגון 

     היפותאלמוס – שהינו מרכז מוחי חיוני שיש לו תפקיד מפתח ביצירת רגשות. רק לאחר

     איגוד הנתונים המערכתיים, התוצאות נשלחות לקליפת הראייה ושם היא מאורגנת.

     מה שאנו "רואים" הוא הרבה גם שיקוף ותוצאה של מצבנו הרגשי. כלומר המפה שהמוח 

     יצר לא זהה לעולם האובייקטיבי והחיצוני.

     מה שאנו רואים הינו תוצאה גם של רגשותינו, ובמעגליות גם זה מה שממשיך להשפיע

     ולעצב את הרגשות.

     רגשות שונים מ: שמחה חדווה ואהבה ועד לעצב חרדה כעס ותסכול  - קשורים ל"מפות"

     תפיסה שונות של המתרחש. מפות פנימיות וחיצוניות. ראייה פנימית שלילית תראה

      מידע חזותי ותחווה חווית תקשורת מתוך ההשפעה וההשחרה של מצב הרוח והרגש 

     השלילי, תתייחס לעולם החיצוני מתוך העולם הפנימי – כך שיש פער בין המתרחש לבין 

     הנחווה נתפס נשמע ונראה.

2.    מאחורי כל התנהגות יש כוונה חיובית.

     הפרדה בין התנהגות לבין כוונה.

3.    אין כישלון אלא משוב לצמיחה. 

                        

4. לכל אחד יש משאבים שהוא זקוק להם כדי להשיג את מטרותיו.

    משאבים אישיים הכוונה : יכולות, כישורים, גישות, אינטואיציה, אמונות ורגשות.

    הNLP מניח שאם משהו אפשרי בעולם, הרי הוא אפשרי לכל אחד, השאלה היא רק 

    איך.

5.   בכל רגע נתון, בוחר כל אחד את הבחירה הנכונה ביותר, האפשרית לו.

6.  תמיד קיימת אפשרות נוספת.

7.  משמעות התקשורת שלך היא בתגובה שבאה אחריה.