טיפול משפחתי והדרכות הורים

 

                            משפחה היא בית ספר לחיים.                

במסגרת המשפחתית:                

 • חווים ומפתחים דפוסים והרגלים הייחודיים למשפחה האישית.          

 • מתרגלים פתרון קונפליקטים יחסים ותקשורת.                

 • מושפעים ומשפיעים.                

 • מעצבים עמדות ותפיסות עצמיות וחברתיות.                

 • וכמובן עוד...ועוד....ביחד ולחוד.                                                                                                                                                 ההורות מתקיימת בשילוב מתמיד עם שאר תפקודי ומעגלי החיים !   

 

מפגשי הטיפול המשפחתי וההדרכות ההוריות נועדו להגשמת מטרות בתחומי חיים שונים –אישיים ומשפחתיים.  

                        

היתרון של העבודה המערכתית – משפחתית הוא שכולם נתרמים בו זמנית ובמקביל.  

 

שינוי המתרחש בגישה, יחס או התנהגות אצל אחד מבני המשפחה משפיע ומזמין לשינוי אצל האחרים. כך כל משתתף נתרם אישית מהתהליך המשפחתי –טיפולי.  

             

מציאות החיים של חברי המשפחה מוכנסת אל תוך החדר הטיפולי בנוכחות של דמויות מרכזיות ורלוונטיות וזאת במטרה להשיג שיפורים  ושינויים.          

 במפגשים, על פי הצורך הנדרש עובדים על היחסים הפנימיים בתוך המשפחה וגם על היחסים החיצוניים (לדוגמא: עם ביה"ס, חברים...).    

                     

יתרון נוסף של הטיפול המשפחתי הוא האפשור של גמישות טיפולית :

האפשרויות הן שונות ומותאמות על פי שיקול דעת מקצועי לצורך המשפחתי:

מתקיימים מפגשים של ההורים + שאר בני המשפחה, יש  מפגשים שהם רק עם ההורים או כאלו שהם רק עם אחדים מהמשפחה.          

 

חלק מרכזי בטיפול המשפחתי מוקדש להורות ויחסים עם ילדים, ובין ההשפעות השונות המשפיעות על ההורות נמצא נושאים הקשורים ב:

 

 • "בית הספר האישי" שכל אחד מההורים קיבל מהוריו וממשפחת המוצא – והאופן בו "בתי הספר " השונים משתלבים.
                                                                        

 • הבנות והטמעות מניסיון החיים של כל אחד מבני המשפחה.
                                    

 • תקשורת זוגית ומשפחתית – דיאלוג,הקשבה,כבוד,סמכות, משמעת,ועוד...             

 

 • מאפיינים אישיים של ההורים ובני המשפחה, תפיסות, צרכים, הנחות-חיים ואמונות מנחות.

 

 • ציפיות אישיות והדדיות – מתואמות או לא... גלויות או לא... מודעות או לא...                
 • הרגלים אישיים ומשפחתיים.                                                                                        

 • קשרים/יחסים עם החיצוני למשפחה - היחסים עם המשפחה המורחבת ומעגלים חברתיים רחבים יותר.                                                                                                          

 • נסיבות ותובענויות החיים.                                        

 

 • איזונים אישיים של כל אחד/ת במשפחה.                                                                                   

 

אני מלווה הורים הן בהתייעצויות והדרכות הורים ממוקדות והן בטיפולים משפחתיים.

התהליך הטיפולי מזמין ללקיחת אחריות של בני המשפחה על יצירת האווירה, הקשר והיחסים אותם הם רוצים לחיות.          

 

מניסיוני המקצועי, לטיפול מסוג  זה עצמה רבה ויעילות בהעברת הישגים ותובנות מן החדר הטיפולי אל החיים השוטפים עצמם.